Pensionifondide
kalkulaator

Pensionifondide kalkulaator võimaldab arvutada pensionifondide sissemaksete tootlust (IRR - Internal rate of return) vastavalt sissemaksete ajale ja suurusele. Arvutustel on võetud tehingukuupäevaks iga kuu esimene kuupäev ning lahutatud tehingu teenustasu. Samuti on võetud arvesse eriperioodidel kehtinud erinevat riigipoolse juurdemakse protsenti. Täpsemate tulemuste saamiseks on lisaks võimalik valida:

Käesolev kalkulaator on loodud autorite akadeemilisest huvist teema vastu ning selle tulemused ei ole mõeldud soovitusena pensionifonde puudutavates küsimustes. Lisaks tootlusele tuleks arvestada fondide riskiastmega, mida kalkulaator ei käsitle. Täpsem mudel, kus on arvestatud inflatsiooni ja õigete tehingukuupäevadega, on võimalik leida CITISe lehelt: citis.ut.ee/research/other/pensionifondide-tootluse-uhest-analuusivoimalusest


Palgaskaala ülempiir: Sündinud pärast 1955. aastat Isiklikud sissemaksed aastal 2010 Suurendatud isiklikud sissemaksed aastatel 2014-2017
Pensionifondi liik: konservatiivne tasakaalustatud progressiivne agressiivne